[ad_1]

lối chơi dành cho người đi bộ

Khi đến nơi đi bộ Tuần này trên Switch, trò chơi đã xuất hiện. Đoạn phim dài nửa giờ giới thiệu trò chơi phiêu lưu cuộn bên 2,5D.

Bạn có thể tìm thấy một số thông tin bổ sung trong phần tổng quan bên dưới:

Hãy tận hưởng hành trình không cần văn bản này, nơi tất cả ý tưởng được chia sẻ dưới dạng biểu tượng và khả năng quan sát của bạn sẽ được thử nghiệm. Bạn chơi bằng cách sắp xếp lại và kết nối lại các biểu tượng công cộng để khám phá và tiến bộ qua từng môi trường hấp dẫn.

Hãy xem lối chơi Người đi bộ bên dưới.

lối chơi

Bạn có thể mua Người đi bộ ngay bây giờ trên Switch eShop. Xin lưu ý rằng tiếng Anh là ngôn ngữ được hỗ trợ duy nhất.