[ad_1]

Nintendo đã thêm một phiên mới duy trì Lịch vạn sự ngày 21/01/2024 Tính đến thời điểm hiện tại, có một cuộc họp được lên lịch trên Switch eShop.

Sau đây là kế hoạch bảo trì hoàn chỉnh cho tuần ngày 21 tháng 1 năm 2024:

Chuyển đổi eShop – PayPal

– 7 giờ tối theo giờ PT (22 tháng 1) – 10 giờ tối theo giờ PT (22 tháng 1)
– 10 giờ tối theo giờ ET (22 tháng 1) – 1 giờ sáng theo giờ ET (23 tháng 1)
– 3h sáng ở Anh (23/1) – 6h sáng ở Anh (23/1)
– 4 giờ sáng ở Châu Âu (23/1) – 7 giờ sáng ở Châu Âu (23/1)

nguồn