[ad_1]

Shiron the Wanderer: Ngục tối bí ẩn của Đảo Rắn

Lại là lần mới nhất của Famiton Bảng xếp hạng trò chơi được mong muốn nhất. Shiran the Wanderer: The Mysterious Dungeon of Snake Island hiện là game Switch hàng đầu.

Kiểm tra biểu đồ đầy đủ sau giờ nghỉ. Tất cả các cuộc bỏ phiếu diễn ra từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 12.

1. (PS5) Final Fantasy VII Reborn – 763 phiếu
2. (PS5) Như Rồng 8 – 466 phiếu
3. (PS5) Persona 3: Đã tải lại – 429 phiếu
4. (PS5) Tekken 8 – 323 phiếu
5. (PS5) Pragmata – 270 phiếu
6. (New South Wales) “Wandering Stoneman: The Mysterious Dungeon of Snake Island” – 219 phiếu
7. (PS4) Persona 3: Đã tải lại – 217 phiếu
8. (PS5) Dragon’s Dogma 2 – 214 phiếu
9. (PS4) Như Rồng 8 – 212 phiếu
10. Urumqi (New South Wales) – 196 phiếu
11. (New South Wales) SaGa Emerald Beyond – 188 phiếu
12. (New South Wales) Paper Mario: Millennium Door – 180 phiếu
13. (New South Wales) Unicorn Overlord – 175 phiếu
14. (New South Wales) Mario vs Donkey Kong – 154 phiếu
15. (New South Wales) Princess Peach: Showtime – 148 phiếu bầu
16. (New South Wales) “Professor Layton and the New World of Steam” – 135 phiếu
17. (PS5) Granblue Fantasy Relink – 133 phiếu
18. (PS4) Ẩn dụ: ReFantazio – 127 phiếu
19. (New South Wales) Thử thách chơi game Retro 1 + 2 Phát lại – 111 phiếu
20. (PS5) Chronicle of Eternal Journey: One Hundred Heroes – 108 phiếu bầu
21. (PS5) Unicorn Overlord – 106 phiếu
22. (New South Wales) “The Romance of the Three Kingdoms 8 Remake” – 82 phiếu
23. (New South Wales) Kanojo Seifuku – 80 phiếu
24. (New South Wales) Luigi’s Mansion 2 HD – 74 phiếu
25. (New South Wales) Tên mã khác: Ký ức – 72 phiếu
26. (New South Wales) Phiên bản trọn gói Dragon Quest X Online 1-7 – 71 phiếu
27. (PS4) Ẩn dụ: ReFantazio – 69 phiếu
28. (PS5) Monster Hunter Wilds – 66 phiếu
29. (PS4) Chronicles of Eternal Journey: One Hundred Heroes – 64 phiếu bầu
30. (New South Wales) ” Fantasy Life i: The Girl Who Stole Time ” – 58 phiếu